Trường Học Hạnh Phúc: Hành Trình Kỳ Diệu Của Cô Hà Phạm Trung Tâm Tiếng Anh Campus English Với Trường THCS Gia Minh
GIAO LƯU TIẾNG ANH CÔNG DÂN TOÀN CẦU TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LẠC
Giao lưu Tiếng Anh “Công dân toàn cầu” tại trường Tiểu Học Ninh Vân – Ninh Bình