Chuyến Thăm Ý Nghĩa của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Campus English tại Trường Trung Học Phổ Thông Trương Hán Siêu, Ninh Bình trong Dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Sự Kiện Giao Lưu Tiếng Anh – Trường Tiểu Lê Hồng Phong, TP. Tam Điệp, Do Trung Tâm Anh Ngữ Campus English Tổ Chức
Sự kiện Giao lưu Tiếng Anh Trực tuyến Trường Tiểu học Đông Sơn do Trung tâm Anh ngữ Campus English tổ chức