Giao lưu Tiếng Anh “Công dân toàn cầu” tại trường Tiểu Học Ninh Vân – Ninh Bình